صفر تا صد یک دانشجو

کاری از بچه های نساجی دانشگاه یزد

صفر تا صد یک دانشجو

کاری از بچه های نساجی دانشگاه یزد

۱ مطلب با موضوع «نساجی» ثبت شده است

 اگر پنبه میخواین رنگ کنید عملیات پخت پنبه قبل از رنگرزی را به زمان رنگرزی اضافه کنین مگر اینکه بخواین مخلوط پلی استر پنبه رنگ کنین که با توجه به رنگرزی پلی استر در ابتدا ؛ دیگر نیازی یه پخت پنبه نمیباشد... و نکته دیگر اینکه شستشوی رنگهای راکتیو حتما در جوش و با صابون انجام بشه تا رنگینه های جذب نشده زدوده بشه ... و دقت کنین رمق کشی با رنگهای راکتیو (پنبه ای) حتی در شیدهای روشن هیچگاه صد در صد نمیشه پس همیشه مقداری رنگ در حمام خواهد ماند...و فراموش نکنین که سختی آب نداشته باشین چون هم در شفافیت رنگینه و هم در حل کردن کربنات دچار مشکل میشوید.


والبته اگر از نوع سرد رنگینه راکتیو استفاده میکنین که( بیشتر متدواله) در نظر داشته باشین دمای شروع رنگرزی 30 درجه باشه ...شروع رنگرزی در دمای بالاتر احتمال نایکنواختی دارد.


من در حال حاضر تو رنگرری از تززیق هوا استفاده نمیکنم،میخوام بدونم مزایاش چیه،چه زمانی استفاده میشه و تا چه فساری،آیا همزمان با تزریق هوا افزایش ذما هم انجام میشه یا خیر