صفر تا صد یک دانشجو

کاری از بچه های نساجی دانشگاه یزد

صفر تا صد یک دانشجو

کاری از بچه های نساجی دانشگاه یزد

۱. حداکثر زمانی که طول میکشه جواب کامنتها را بدهید چقدر است؟

پاسخ:  اگه امتحان + درس + تعطیلیهای عجیب غریب (مثلا عید) نباشه حتما تا ۲۴ ساعت پاسخ میدم البته با پیشفرض اینکه اینترنت خوابگاه قطع نشه.